czwartek, 4 stycznia 2018

Place Warszawy

Zastanawialiście się kiedyś jaką funkcję pełnią place w Warszawie? Może nawet macie swój ulubiony? Dzisiaj chcielibyśmy polecić Wam projekt o nazwie "Place Warszawy" którego celem jest badanie stołecznych placów, fotografowanie oraz organizowanie na nich (i wokół nich) otwartych wydarzeń, spotkań, wykładów i wystaw, a także realizacji architektoniczno-artystyczne. 

Place Warszawy (do odzyskania) to trzyletni projekt badawczy prowadzony przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana i dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Polega on na wszechstronnym badaniu placów, ich historii, obecnej kondycji, potencjałów i słabych stron, a w efekcie ma prowadzić do włączenia ich do o mieście, a także ożywienia jako przestrzeni publicznych.

Na portalu-mapie znajdują się aktualizowane w miarę rozwoju projektu wyniki badań dotyczących warszawskich placów (w 2017 roku zbadali ich 30), a w kolejnych latach także innych przestrzeni istotnych w kontekście „placowości” (między innymi skwerów i nieformalnych miejsc życia lokalnego).

Miejskie place jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Portal Place Warszawy (do odzyskania) będzie to umożliwiać, tworząc platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chcą zaangażować się na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. W tym celu powołali Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania), która ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać temu, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną. 

Zapraszamy do niej wszystkich, którym los warszawskich placów nie jest obojętny. Dowiedz się więcej o swoim ulubionym placu.